Regulament concurs “Filme de Craciun savuroase cu ZEYA.ro si Vinuri cu sentimente”

Art. 1 Organizator. Pagina de Facebook Zeya este organizatorul concursului. Informatii suplimentare cu privire la concurs pot fi obtinute la adresa de email contact@zeya.ro.

Art. 2 Durata actiunii. Actiunea se deruleaza in intervalul 14 decembrie (ora 13:00) – 19 decembrie (ora 12:00) pe teritoriul Romaniei, in scopul fidelizarii internautilor paginii de Facebook Zeya, www.facebook.com/zeyapunctro. Zeya rezerva dreptul de a modifica datele de  incepere si de terminare, fara drept de compensare, dar nu inainte de a  anunta publicul pe pagina de Facebook a campaniei.

Art. 3 Conditiile de participare. Concursul se adreseaza tuturor persoanelor fizice care detin un cont activ pe platforma www.facebook.com si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:– au implinit varsta de 18 ani la data inceperii concursului;– au domiciliul pe teritoriul Romaniei sau sunt rezidenti in Romania.

Accepta in mod expres, neechivoc si irevocabil ca numele, textele si fotografiile prezentate de participanti sa poata fi facute publice in scop publicitar si utilizate in legatura  cu concursul conform prezentului regulament participantii transferand Organizatorului toate drepturile patrimoniale de autor cu privire la  acestea pe perioada desfasurarii concursului, inclusiv in vederea  publicarii numelui castigatorului si premiul acordat acestuia, fara  niciun fel de pretentie de ordin patrimonial.

Art. 4 Modul de desfasurare a actiunii. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa intre in intervalul mai sus mentionat (vezi articolul 2) pe pagina de Facebook Zeya si sa indeplineasca cerinta  concursului postat pe pagina. Participantii vor fi invitati sa adauge un comentariu prin care sa spuna un film de Craciun preferat si sa dea tag unei persoane alaturi de care isi doresc sa-l vada. Doi castigatori vor fi desemnat prin tragere la sorti cu ajutorul www.random.org.

In cazul in care participantii desemnati  castigatori au furnizat date de contact eronate si nu pot fi contactati,  acestia vor fi descalificat si se vor alege alti castigatori. Administratorii paginii Zeya isi rezerva dreptul de a elimina din concurs orice participant suspectat ca a  incercat sa fraudeze prin orice modalitate concursul.

Art. 5 Premiul. Premiul concursului consta in doua pachete cadou de Craciun cu 3 mini-vinuri de la YONURU & CO SRL. Premiul nu are valoare economica, deci nu va putea fi schimbat cu contravaloarea in bani sau alte produse ori servicii. De asemenea, acesta va fi inmanat castigatorilor in mod direct de catre YONURU & CO SRL, neputand fi cedat unor terti inainte de a fi inmanat castigatorilor.

Art. 6 Desemnarea si anuntarea castigatorului. Castigatorii vor fi desemnati cu ajutorul random.rog, vor fi anuntati pe pagina de  Facebook Zeya la data de 19 decembrie si invitati sa trimita un mesaj privat pe adresa de mail a YONURU & CO SRL pentru a discuta detaliile de livrare a premiilor. Adresa de mail va fi comunicata de catre Organizator. Premiul va fi eliberat numai pe baza cartii de identitate, aflata in termenul de valabilitate si pe baza unui  document scris care sa ateste inmanarea premiului catre castigatori si respectiv preluarea acestora de catre castigatori.

Castigatorii vor primi premiul numai dupa  ce, in prealabil, au furnizat YONURU & CO SRL o copie dupa actul de  identitate, in maxim 1 zi lucratoare de la contactarea de catre YONURU & CO SRL prin telefon sau email.

In caz contar, vor fi validati alti castigatori, folosind mecanismul principal al  concursului mentionat in prezentul regulament. In cazul in care castigatorii desemnati nu ridica sau nu accepta premiul ca urmare a contactarii acestora de catre YONURU & CO SRL sau nu revendica premiul pana la data  limita vor putea fi validati alti castigatori, folosind  mecanismul principal al concursului mentionat in prezentul regulament, sau va putea considera concursul inchis ca urmare a imposibilitatii de desemnare a unui castigator.

Art. 7 Responsabilitatea. Organizatorul concursului nu are nicio  raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti. Organizatorul va  desemna castigatorul cu random.org si numai in conformitate cu prevederile prezentului regulament. Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare. Responsabilitatea cu privire la calitatea produselor si serviciilor oferite drept premiu revine in totalitate YONURU & CO SRL. Organizatorul nu va putea fi tras la raspundere pentru suspendarea sau incetarea concursului in orice stadiu datorita intervenirii unor evenimente de forta majora. Totodata, Organizatorul nu raspunde pentru problemele tehnice sau privind  transmiterea electronica de date aflate in afara controlului Organizatorului, participantii renuntand la orice fel de pretentii in acest sens impotriva Organizatorului. Participantii declara in mod expres ca au inteles si sunt de acord ca in cazul nerespectarii prevederilor prezentului regulament pot fi descalificati din concurs.

Art. 8 Taxe si impozite. Partenerul concursului nu va calcula,  retine la sursa si nu va varsa la bugetul de stat cota de 16% aplicata  asupra venitului net realizat din premiu, deoarece premiul acordat in  cadrul acestui concurs nu are valoare economica, conform art. 77, al. 4 din Codul Fiscal al Romaniei

Art. 9 Publicarea regulamentului. Pentru aducerea la cunostinta publicului,  Regulamentul va fi disponibil gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.zeya.ro si pe pagina de Facebook  www.facebook.com/zeyapunctro  incepand cu data de 14 decembrie 2017. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament. Participantii nu vor fi obligati la plata vreunor sume catre Organizator in legatura cu concursul sau la suportarea altor costuri decat cele inerente serviciilor de Internet sau altor servicii contractate de  acestia care le permite sa acceseze pagina de internet relevanta pentru  inscrierea la concurs sau in legatura cu concursul, servicii postale sau  tarife normale de telefon in legatura cu concursul, fara a aduce  atingere altor prevederi ale regulamentului.

Art. 10 Litigii. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi  solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea  litigiilor pe cale amiabila, partile vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din raza teritoriala a sediului  social al organizatorului. Participantul declara in mod expres ca a citit si inteles regulamentul si accepta termenii si conditiile acestuia.